Usikre på kor mange som vil miste TV-signal

BREMANGER: Vindturbinar rundt TV-sendaren på Steinfjellet vil føre til at nokon bygdelag får dårlegare TV-signal, konkluderer Telenor Norge.