Utrykkingspolitiet har hatt fleire fartskontrollar i den nye Kjøsnestunnelen mellom Skei og Fjærland sidan opninga i november. Den 8,6 kilometer lange tunnelen er topp moderne, godt opplyst, har få svingar - og blir dermed fristande for ein del bilistar som har det travelt.

Søndag resulterte det igjen til at politiet kneip mange i å køyre for fort. I løpet av kontrollen blei det skrive ut 21 forenkla førelegg, ifølgje politiets twitterkontor.

Den som hadde det mest travelt blei målt til 108 kilometer i timen i 80-sona.

Det har ifølgje Firda allereie blitt aktuelt å montere fotoboksar i tunnelen.