I Florø er det berre eit lokalt ungdomsparti: – Fleire av oss må bli høyrt!

Ein tredjedel av ungdommens bystyre er frå eit ungdomsparti: – vi treng meir engasjement frå ungdom med forskjellige meiningar.