Gå til sidens hovedinnhold

Undersøking: Heimekontor har gitt vektauke og dårlegare helse

For mange har eitt år på heimekontor sett spor. I ei undersøking svarer fire av ti at dei har gått opp i vekt. Like mange meiner helsa har vorte dårlegare.

38 prosent svarer at dei har gått opp i vekt i heimekontoråret. 42 prosent meiner det siste året har hatt ein negativ påverknad på helsa, medan 23 prosent svarer at heimekontorperioden har vore positiv for helsa.

Undersøkinga er gjennomført av YouGov for forsikringsselskapet If.

Nesten halvparten svarer at dei får mindre kvardagstrening når dei jobbar heime.

Samtidig har treningssenter vore stengde lenge i delar av landet. Dessutan har kosen som før var reservert for ferie og helg, også omfatta koronakvardagen.

Vanskelegare å leve sunt

– Undersøkinga føyer seg inn i rekkja av undersøkingar som viser at folk har erfart at det har vore vanskeleg å halde oppe ein sunn livsstil gjennom dei etter kvart mange månadene med mykje heimeliv, seier forskar Annechen Bahr Bugge ved Forbruksforskingsinstituttet (SIFO) til NTB.

Ho meiner at dette ikkje berre handlar om at rørslemønsteret vårt har endra seg mykje, men òg om mange endringar i matkvardagen vår.

– Til vanleg et dei aller fleste eitt eller fleire måltid på kantine, kafé eller restaurant. No er desse måltida flytta heim.

Jobb, familie og heimeskule har glidd over i kvarandre. I undersøkinga svarer 50 prosent at det har vorte meir vanskeleg å halde oppe ein sunn livsstil.

– Vi trur nedstenging og isolasjon har ført til eit større behov for å kose seg med det ein kan, seier kommunikasjonsdirektør Lars Galtung i If.

Påskekos

Bugge meiner at det meste blir snudd på hovudet når vi kjem til store mathøgtider som jul og påske.

– Det sunne og helse blir ikkje viktig, og tradisjonar blir sette i høgsetet. Vi aukar inntaket vesentleg av kjøtt, søtsaker, sjokolade og snacks, brus og alkohol.

Vidare peikar Bugge på at marknadsførarar og produsentar òg er veldig gode på selje høgtidsmatprodukt med høgt innhald av sukker, salt og feitt – over stadig lengre tidsrom.

– Dette er ei utfordring med tanke på å gjere sunne matval – og så kjem dette no i år på toppen av koronalivet – som allereie har vist seg å vere ei utfordring når det gjeld helse og det å leve sunt, avsluttar ho.

(©NPK)

Kommentarer til denne saken