Underhaldningsparkane ventar i spenning på avgjerd frå helsestyresmaktene

Av

Mange familiar er i gang med å planleggje noregsferie, men førebels er det uklart om eit stopp i ein underhaldningspark kan bli ein del av turen.