Ulven har vore på ferde igjen

Nytt sauekadaver- Statens naturoppsyn har dokumentert at ulven står bak.