(Firda)

Det melder NRK Vestland fredag ettermiddag.

Sidan onsdag har det vore storstilt jakt etter ulven som har halde til i Høyanger, Hyllestad og Fjaler i over to år.

Miljødirektoratet gav Statens naturoppsyn løyve til ekstraordinært uttak og om lag 20 jegerar vart sendt ut for å jakte på rovdyret denne veka. I laget var det også folk med spesialkompetanse på ulv.

Med seg hadde dei sekshjulingar, snøscooter og helikopter.

Etter tre dagar med intensiv jakt vart altså ulven skoten fredag.