TV Bra er et prosjekt som har som mål å skape spennende arbeidsplasser for personer med utviklingshemming innen journalistikk og TV-produksjon.

I dag viste de sin første «Bra sending», som er Vestlandets første TV-sending av og for funksjonshemmede.

– Det føles fantastisk. Det har vært en lang vei for å nå målet, smiler redaktøren i TV Bra, Camilla Kvalheim til BA.

Hun forteller at de ønsker å slå ned på alle mytene om målgruppen deres.

– Det var en som sa til meg at de ønsker å vise hva de kan, smiler hun.

 

– Får ikke delta i samfunnet

Kvalheim forteller at hun håper Bra Sending kan få politikere og andre til å se på funksjonshemmede med nye øyne.

– Utviklingshemmede får ikke delta i samfunnet på lik linje som alle andre. Dette er det eneste tilbudet man har innen en kreativ arbeidslinje. Hvis man skal få deres stemmer ut i en debatt så trenger de en arena å uttale seg på, forteller redaktøren.

Har tatt tid

Ideen til prosjektet kom for hele syv år siden, men det har ikke vært mulig å gjennomføre før nå.

– Det har tatt tid, for det har vært for lite ressurser.

Sendingen starter med en månedlig sending, men har ambisjoner om å etablere seg til å kunne sende én gang i uken.

– Vi er avhengig av at folk engasjerer seg. Vi trenger tips til saker og konstruktive tilbakemeldinger, sier Kvalheim til BA.

Hun utdyper at de vil bringe folk sammen.

– Dette er en sending som har muligheten til å få folk til å samle seg, smiler Kvalheim, som har store forventninger til prosjektet.

– Jeg tror mange vil bli overrasket over det vi lager.