Tende på ideen, gav 50.000 til TV-aksjonen

– Å gje pengar til fattige kvinner, som kan få moglegheit til å tene sine eigne pengar, det er eit veldig godt hjelpetiltak.