Turbinar må flyttast på, og Bremangerlandet Vindpark må utgreiast på nytt meiner NTV.

BREMANGER: Fryktar at fleire kan miste TV-signala når vindkraftverket på Bremangerlandet kjem i drift.