Trygve Ullaland laga sitt første kunstprosjekt på slump

FLORØ: – Eg såg føre meg hytta der Atle Svardal vart skoten av nazistane, og fann ut at slik skulle minnesteinen sjå ut, eg skulle verken slipe eller polere, seier Trygve Ullaland.