Levetidskostnadene til en vaskemaskin består av kjøpsprisen pluss prisen på energien den har forbrukt i løpet av sin levetid, skriver Min energi.

Energimerkingen på hvitevarer skal hjelpe oss å velge riktige produkter, sett fra et miljø- og energiperspektiv, men betyr merkingen at vi også velger det rimeligste produktet over tid? Bare over svært lang tid eller om strømprisen øker dramatisk, viser det seg.

De billigste i klassen

Energimerkingen vi finner på en rekke produkttyper i handelen er et EU-initiativ for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus og gi forbrukeren mulighet til å velge de mest energieffektive produktene på markedet.

Et A-merket produkt bruker i dette systemet mye mindre energi enn et G-merket produkt, og dette skal hjelpe oss forbrukere å velge riktigere når vi kjøper nye produkter.

Slik merking finner vi blant annet på vaskemaskiner, men prisen øker i takt med nivået på energimerkingen. Det virker som at leverandørene mener at høy score på energimerkingen er et slags statussymbol, som må gjenspeile seg på prislappen.

Vi har brukt vaskemaskinlisten i nettbutikken hos en av landets store elektrovarekjeder som utgangspunkt. Her har vi filtrert på energiklasse og deretter sortert etter stigende pris, slik at vi har funnet de ti billigste produktene i hver energiklasse. Disse har vi notert prisen på, i tillegg til det oppgitte energiforbruket i kWh per 100 vaskesykluser. Når vi deretter tar gjennomsnittet for de ti produktene i hver energiklasse, står vi igjen med følgende tabell:

SAMMENHENG: Energiklassen og prislappen henger sammen, viser oversikten over de ti billigste vaskemaskinene i hver energiklasse hos en stor elektrovarekjede.

Merk at i energiklasse D ble ikke energiforbruket til alle produktene i utvalget oppgitt. Det er aldri noe godt tegn. I tillegg er det veldig stor variasjon i tallene, fordi ett av produktene har oppgitt forbruk på 172 kWh/100 vask, nær tre ganger så høyt som resten av produktene der tallet er oppgitt. I energiklasse E var utvalget på kun seks maskiner, blant dem et par eldre toppmodeller med langt høyere pris enn snittet i klasse A, så denne klassen har vi strøket fra regnestykket.

Det vi står igjen med er en klar sammenheng mellom energiklasse og pris, der maskinene som bruker minst strøm koster mest i innkjøp.

240 runder klesvask i året

I 2018 utgav Norges vassdrags- og energidirektorat NVE ut rapporten «Hvor mye energi sparer vi med energimerking av produkter?» (PDF nedlasting). Rapporten er basert på to spørreundersøkelser, statistikk over solgte hvitevarer i Norge og en lignende undersøkelse utført for EU-kommisjonen. I rapporten konkluderer NVE med at Norge vil bruke omlag 3 terawatttimer (TWh) mindre strøm i 2030 med energimerking og EUs økodesigndirektiv, enn uten. Totalt forbrukte Norge 139,5 TWh i 2021, så strømbesparelsen i 2030 vil altså tilsvare 2,15 prosent av alt strømforbruk i 2021.

Blant produktene som ble undersøkt i denne rapporten finner vi vaskemaskiner, og i dette avsnittet finner vi tall vi trenger for vår analyse.

I rapporten er landets husstander delt i antall personer de består av, og de er spurt om hvor mange vaskemaskiner de kjører per uke. Naturligvis er det færrest ukentlige vaskemaskiner i husstander bestående av én person – 3,4 i snitt – opp til husstandene med fem eller flere, som kjører 8,3 maskiner i uka. Samtidig er det flest en-personshusstander, snaue 40 prosent av totalen, mens i kategorien for fem eller flere utgjør snaue 7 prosent av Norges husstander.

Basert på disse tallene finner vi at i gjennomsnitt kjører norske husstander drøyt 4,6 vaskemaskiner per uke, eller drøyt 240 per år. Nå har vi tallene vi trenger for å se på strømforbruk og tilhørende regnskap.

Kostnad over levetiden

Ved å bruke gjennomsnittlig antall klesvasker og forskjellige strømpriser har vi fått en oversikt over levetidskostnadene til maskinene i de forskjellige energiklassene. I utgangspunktet regnet vi opp til 25 års bruk, som antakelig er et altfor høyt tall.

I NVE-rapporten antydes det at folk kommer til å bytte ut vaskemaskinene sine oftere framover, og allerede i 2018 viste rapporten at over halvparten av vaskemaskinene blant de spurte i de to undersøkelsene var yngre enn fem år, og 76 prosent av dem var nyere enn 10 år.

Bare noen få prosent av maskinene var eldre enn 20 år, og disse fantes ikke overraskende blant de minste husstandene.

Den andre variabelen er strømprisen. Her har vi brukt strømstatistikken fra Statistisk sentralbyrå SSB, som viser kvartalsvis gjennomsnittlig strømpris inklusive avgifter og strømstøtte etter at den ble innført.

Gjennomsnittet for de to siste årene 2021 og 2022 er på 140,3 øre per kilowattime (kWh). Dette er en periode med ekstraordinært høy strømpris, men selv ikke med dette prisnivået klarer en klasse A-maskin å kjøre inn forskjellen i anskaffelsespris, selv ikke over 25 år. Vi må faktisk opp i 37 år før klasse D-maskinen har brukt mer penger i strøm enn det forskjellen i kjøpspris var. Det er opplagt at den maskinen er byttet ut flere ganger over så lang tid.

VIKTIGST: Med dagens prisnivå på både strøm og vaskemaskiner vil ikke maskiner med høy energiklasse bli billigere over levetiden sin. Salgsprisen er mye viktigere enn energiklassen, om å spare penger er det viktigste.

For å holde oss innenfor 20 års levetid, så må strømprisen opp i omlag 2,60 kroner per kWh for at klasse D-maskinen skal bli dyrere enn sin bedre rankete konkurrenter. Det er opplagt at høy score på energimerkingen ikke betyr at maskinen kommer til å spare penger via strømregningen i sin realistiske levetid.

Eco-programmet

Her er det viktig å understreke at energiforbruket som kommer fram på energimerket er basert på maskinenes eco-programmer. Hvis man for eksempel bruker et vanlig bomullsprogram i stedet, så vil forbruket bli langt høyere enn det våre tall viser.

Vi har tidligere vist at å gå fra de vanlige programmene til eco-programmene gjør at maskinen bruker mye mindre strøm:

Dette har vi fått reaksjoner på fra enkelte lesere, som viser til at eco-programmene bruker mye lenger tid, og at det derfor er usannsynlig at maskinen faktisk bruker mindre strøm. Dette har vi fått forklaringen på fra Leif Eliassen Neksum, som jobber hos vaskemaskinleverandøren Electrolux i Norge:

«Man kan forenkle det med at største delen av energien som brukes, er for oppvarming av vann. Øko-programmer bruker lavere temperaturer og for at vaskeresultatet skal bli like bra forlenges vaskeprogrammet. Om man sammenligner vaskemaskiners øko-program med vanlige bomullsprogram så varmes vannet fire ganger i bomullsprogrammet mens det i øko-programmet varmes opp kun én gang», skriver Neksum i en e-post til Min energi.

«I oppvaskmaskinen er også skylletemperaturen lavere på øko programmet. Så det er i vesentlighet oppvarming av vann som er energiforbruket - motoren, vaske- og tømmepumper bruker veldig lite strøm», legger han til.

Hvordan spare penger med vaskemaskinen

Det er klart at de A-merkete maskinene bruker minst energi over levetiden sin, og i det store bildet er jo det best. For eksempel setter el-nettselskapene stor pris på det, fordi da blir belastningen på strømnettene mindre. Det betyr at kapasitetsutvidelser av nettene kan bli utsatt, eller kanskje eliminert, og det gjør i sin tur at nettleien vi forbrukere betaler ikke blir høyere på grunn av store investeringer i nettene.

Om det skal påvirke valget av din neste vaskemaskin, får være opp til hver enkelt å beslutte. Du sparer iallefall ikke penger på å velge maskin med lavest mulig strømforbruk, slik prisene er nå.

Det som sparer penger i forbindelse med den vanlige klesvasken er flere andre faktorer:

  • Eco-program: Forbrukstallene som oppgis på energimerkene er basert på maskinenes eco-program. De andre programmene bruker mye mer strøm, og da vil totalene uansett bli høyere.
  • Kapasitet: Å kjøre en full vaskemaskin gi best økonomi, fordi det da blir kjørt færre maskiner. Ifølge NVE-rapporten er trenden klar for vaskemaskiners kapasitet; den blir stadig høyere. Kjøp en maskin med så høy kapasitet som mulig, gjerne 9 kilo eller mer.
  • Temperatur: Moderne vaskemaskiner og vaskemidler klarer å vaske renere på lavere temperaturer enn før. Oppvarming av vaskevannet er den største kilden til strømforbruk i maskinen, slik at det er mest å hente i energidelen av regnestykket vårt ved å vaske med lavere temperaturer.