Ingen protestar på Trovik-planane

FLORØ: 19. november gjekk høyringsfristen for dei nye planane for Trovikkvartalet ut. Både fylkesrådmannen og fylkeskulturavdelinga har sendt inn kommentarar på dei nye planane, men det har ikkje komme vesentlege merknader eller protestar.