Vest politidistrikt melder kl. 16.27 på Twitter om ei trafikkulykke på rv. 5 i Naustdalstunnelen.

To personbilar har kollidert front mot front, skadeomfanget er ukjent.

Naudetatane er på veg og tunnelen er stengd.

Oppdatering:

Naudetatane er framme og to personar er tatt hand om av helsepersonell.