Mann hevdar han køyrde utfor vegen for å spare eit dyreliv - måtte i retten for aktlaus køyring

Av

Meinte han såg rev eller katt og svinga av vegen. Blei tiltalt for aktlaus køyring. Aktoren meinte at ein heller bør køyre over kattar enn å hamne i feil køyrefelt.