Her vil Hans Roger ha nye skilt. – Det er livsfarleg

FLORØ: Stripa i Michael Sarsgate frå sjukehus-krysset til Havglytt vil det snart skje ei ulykke, meiner Hans Roger Berstad. Han ber no kommunen ta grep.