Torvmyrane barnehage ligg hundre meter frå brannen - skjerma ungane

TORVMYRANE: Dei tilsette i barnehagen tok barna med seg inn med ein gong dei vart merksame på situasjonen.