Tone og Kim Rudi har mange spennande planar for Krokane Camping og dei håpar dei fastbuande også kjem

NÆRINGSLIV: Det er travle tider for Kim Rud Bjørnset og Tone Rekdal. Dei har nye idear for drifta av den velkjende campingplassen.