Tom og aksjonærane jobbar over tusen timar dugnad: – Me brukar vår eiga fritid for å få dette til å gå rundt

Av

Med frisk aksjekapital, ny bedriftsmodell og meir dugnad ser Tya bryggeri lyst på framtida.