To hektiske månader med førebuing er over. Måndag kjem dei første asylsøkarane til Solbakken

FLORØ: Det er spente tilsette ved Solbakken asylmottak som no er klare til å ta imot.