Tilsett i Helse Førde gjekk på fest med korona-smitte

Helseføretaket varslar at hendinga vil bli følgd opp internt.