Til helga vil han slå ned på alt av festar, anten det er ungdommar eller 50-årslag

FLORØ: - Reglane er der, og vi står klare til å følgje handfast opp, seier politisjef i driftseining Sogn og Fjordane, Arne Johannessen.