1. Er det en ny type elektromotor dere holder på å utvikle, eller er dette en eksisterende PM-motor?

Innovasjon = ide x kommersialisering. Tenk litt på den. Ideen er viktig, men om du ikke kommersialiserer den så blir Innovasjonen lik null. For at Evoy skal lykkes og få produktene sine til markedet er det svært viktig at vi ikke bruker veldig mye ressurser og tid på å finne opp alle komponentene på nytt, selv om vi kunne optimalisert dem med flere prosent. Derfor bruker vi det beste som vi finner på det globale markedet og setter det sammen på en ny måte. Vi har kompetanse til å utvikle våre egne motorer og vil nok også gjøre det på sikt, men for å få ned «Time-To-Market» bruker vi altså underleverandører på en del av komponentene. Motoren i Evoy1 er en PM-motor som yter opptil 600 kW og 300 kW kontinuerlig på kun 150 kilo. Den lave vekten og høye ytelsen tillater at en bruker tunge batterier da en sparer mye på å ta ut f.eks. en VP D6 på over 650 kilo pluss drivstofftank.

2. Er det en ny type batterier som vil gi lenger levetid sammenlignet med dagens mest brukte LiPo/LiFe?

Ja. Evoy bruker i dag batterier som har estimert 14.000 ladesykler levetid ved 80 prosent DOD (ikke inkludert kjemisk degenerering). Dersom du kun lader en gang for dag så er det 38 år.

3. Er det en ny type gir/overføring fra motor til propell, eller sitter motor direkte nede i undervannshuset?

Ref. svar til spørsmål 1. Vi bruker eksiterende løsninger som drev, vannjet og aksell som vi kobler oss på for å komme raskt til markedet, men vil over tid utvikle vårt eget.

4. Er det utviklet nye styringssystemer/kraftelektronikk som er unik?

Ja. Evoy har nå brukt to år på å utvikle det styringssystemet som går i våre første leveranser til høsten. Systemet og dets 24/7 skyløsning er i båtverden unikt. Det tillater oss bl.a. å bruke data fra systemet til kontinuerlig forbedring, samt at vi har OTA (Over-The-Air) tilgang som betyr at vi kan oppgradere software og eventuelt søke, diagnostisere og rette feil fra Florø.

5. Dere vektlegger veldig at deres konsept er «grønt» og ikke minst at det er verdens raskeste elbåt. (55 knop). I deres «grønne» prosjekt prioriterer dere store energikrevende motorer. Siden farten blir vektlagt så sterkt i deres grønne prosjekt for å redde miljøet går jeg ut fra at båten på sikt er tiltenkt bl.a. i båtrace. Til dette bruket kommer spørsmålet, hvor mange timer/minutter kan man kjøre dagens Evoy-system i en RIB av den typen dere benytter på full fart?

At en kraftig elmotor er energikrevende, er en vanlig misforståelse. Elmotoren drar ikke mer enn motstanden (Drag) som er påført den. Evoy1 bruker i 3 knop kun 1,5 kW og vi har da over 60 timers drift eller 200 nm rekkevidde. Da kan du kjøre til Shetland eller Måløy til Stavanger. Full fart rekkevidden er selvsagt kortere, men med batteriene som er i Evoy1 nå har vi opp mot en time drift i plan på 20 knop. Ifølge Båtlivsundersøkelsen 2018 er dette godt nok til 60–70 prosent av båtturene i Norge i dag. Rekkevidden kan økes betydelig i en lettere båt eller med større batterier.

6. Når vi snakker om det grønne skiftet, hva er da viktigst for Evoy, fart eller forbruk av energi pr. nautisk mil? Er det mulig å få opplyst hvor mange kw. dagens Evoy-RIB bruker pr. n.ml. i 10, 30 og 60 knops fart?

Evoy er en teknologi- og systemleverandør. Istedenfor å være båtbygger nr. 10.001 i verden kan vi lavere systemer til alle 10.000. Derfor er det viktigste for oss å utvikle og levere effektive systemer, også tilpasset dem som må ha fart.

7. RIB-båten dere profilerer i deres «grønne skifte» er laget av noe av den mest forurensende plastmateriale som fins. Hvorfor ble dette materialet valgt fremfor for eksempel trevirke?

Helgeland Plast som bygger disse båtene kan også resirkulere plasten. Vi kan levere til alle typer båter, også trebåter, men kanskje like viktig–retrofit/eksisterende båter. Dette vil bli et viktig satsingsområde for oss, og der kan vi levere ombygging sammen med Solheim Diesel og vi har hatt flere forespørsler på dette allerede.

8. For å oppnå god økonomi og lavt forbruk vet alle at skrogformen på båten er uhyre viktig, ja kanskje det viktigste av alt. På vei til det grønne skiftet har dere valgt å bruke en skrog type med dyp V-bunn. Denne skrogformen er designet for høy hastighet og gode sjøegenskaper, men er også kjent som tungdrevet spesielt i lave hastigheter. Dette medfører krav til høy ytelse og dermed mye bruk av energi. Når man i tillegg lesser båten ned med tunge batterier, må selvfølgelig motorytelsen økes for å beholde farten. Hvorfor har dere valgt å bruke et så energikrevende skrog når det er sparing av energi som er punkt nummer en for å få ned forbruket på fremtidens båter?

Vi brukte Evoy1 fordi det var den som hadde størst «gjenkjennelsesfaktor» for våre antatt første kunder i næringsvirksomhet. Den viser også potensialet med eldrift. At dette er en løsning som faktisk kan fungere i de båtene som eksiterer i dag. At en ikke trenger å bygge nye båter for å gå over til eldrift med det fotavtrykket som det kan ha. Vi mener at de båtbyggerne som lykkes med å bygge de mest energieffektive skrogene fremover også vil være de som overlever den neste tiårene – da dette er viktig og vil bli enda viktigere – spesielt for eldrift.

9. Skal dette produktet ut på verdensmarkedet, vet vi at de største markedene finnes på elver, kanaler og floder rundt om i verden. Der vektlegges spesielt to ting. 1. lavt forbruk pr. n.ml. 2. At båtene lager minimalt med bølger for ikke å ødelegge diker og elvebredder. Før en blytung V-formet RIB-båt kommer over planingsterskelen i 25–30 knops fart, drar den med seg nær sagt halve havet, og lager enormt store bølger. Hvorfor velger dere ikke å slå to fluer i en smekk, eldrift og lettdrevne båter? For eksempel installere oppfinnelsen deres i lange, slanke katamaraner som for det første ikke har planingsterskelen, lager minimalt med bølger, tåler mye last, går fort med lavt energiforbruk og som i forhold til en ribb båt flyter på grunt vann. Burde ikke dette være viktige momenter i det grønne skiftet, det å hjelpe de store massene, spesielt i u-land der behovet er størst og forurensingen er helt ute av kontroll?

Du har ikke sett den siste demobåten fra oss, så her kommer andre varianter, alle som adresserer forskjellige markeder og behov. Husk; for å lykkes med en kommersialisering så må du også lykkes med å nå ut med produktet ditt. Derfor kan det være lurt å ha noen High-End produkter til å begynne med som skaper blest. Når en da siden har fått selskapet opp å stå, så kan en fokuserer videre på å lage systemer mer for massene. For å komme dit, må en standardisere og få volum, for så å få ned prisene gradvis. Først da kan en ha et produkt som når alle.

10. Det fremgår så langt at Evoy prosjektet er så dyrt at det ikke engang egner seg for det private markedet i styrtrike Norge. Så langt er det kun fiskeoppdrettere som har råd til å kjøpe det. Fiskeoppdretterne har så vidt meg bekjent i dag de aller beste og mest moderne båter som kan skaffes for penger, altså motorer med svært lite utslipp, er det her på toppen av «pyramiden» hvor utslipp pr. kw. er særdeles lavt man skal redde verden og miljøet?

Vi estimerer at det er ca. 10.000 båter brukt i næring i Norge (ikke medregnet skip). Vi estimerer videre at disse 10.000 står for like mye eller mer utslipp som hele fritidsbåtflåten på 1 million fartøy. Så selv om nye motorer er noen % mer effektive enn hva de var for 20 år siden så er det fremdeles svært store utslipp. 20 % av de største båtene står for omtrent 80 % av utslippene. Før Evoy hadde ingen av disse et elektrisk alternativ. Båter brukt i næring kan gå 10–20 x flere timer i året enn en fritidsbåt og vil derfor spare inn igjen den høye kosten fra elektriske system (batteri for maritim bruk er svært kostbart pga. sikkerhet) pga. 60–80 % lavere drifts- og vedlikeholdskostnader. Vi har sett eksempler på proffbåter som sparer inn differansen på under 1 år. Evoy sine systemer vil også etter hvert bli for hvermannsen, også globalt, men først må vi få lov til å levere High-End til de kommersielle brukerne for å få opp volum, og deretter gradvis få ned kostnadene.

Underveis skal vi kutte store klimautslipp, skape mange arbeidsplasser og tilføre vår region betydelig verdiskaping.