- Fastlegeordninga blir overbelasta av frisk ungdom som må ha legeerklæring for skulefråvær

Av

Ei hardt prøvd fastlegeordning blir overbelasta av frisk ungdom som må få legeerklæring for skulefråvær. Dette går ikkje i lengda, seier Ronny Cassells, leiar for Legeforeininga i Sogn og Fjordane.