Dette er ei brannfelle båtfolk må passe seg for

Av

TEMA: Dette var synet som møtte båteigaren då han var i ferd med å fortøye båten sin: Ein leidning kopla til nabobåtens 12-voltanlegg sto i full fyr.