Tel på festival-knappane framleis

Fordi Rockweekend er ein småskala-festival, har styret bak arrangementet i sommar enno ikkje bestemt seg for avlysing eller ikkje.