Tekniske problem har kosta for Global Florø, men no er dei på rett veg

NÆRINGSLIV: Tekniske problem med den nye fabrikken har kosta for Global Florø, men no går alt så mykje betre.