Kommunal- og moderniseringsdepartementet kjem ikkje til å løyve pengar til ei eventuell reversering eller utgreiing av folkerøysting i Kinn kommune. Det var beskjeden ordføraren fekk frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet via Statsforvaltaren midt under det ekstraordinære kommunestyremøtet om tema i dag.

Dermed fekk han på sett og vis stadfesta det han opna møtet med fredag morgon:

– For å vere dønn ærleg så synest eg dette begynner å lukte meir politikk frå kommunaldepartementet si side, enn informasjon. Eg saknar ein stat som er tydeleg i sine tilbakemeldingar på kva slags rammer som ligg til grunn for den prosessen vi skal inn i, kva slags moglegheiter som ligg der, og kva slags ordningar staten eventuelt kan stille opp med for at vi kan få ein god prosess. Det er fråverande, og det synest eg er beklageleg.

Dag til dag meldingar

Teigen meiner det er uhørt at Kommunal- og moderniseringsdepartementet kjem med slike dag-til-dag meldingar og meiner dette viser at dei ikkje har kontroll.

Det verkar på meg som at det er viktigare å gjennomføre reverseringsiveren enn å fungere som ei støtte for kommunene, påpeikar ordføraren.

I det ekstraordinære kommunestyremøtet i dag vart stega vidare og eventuell prosess knytt til ei folkeavrøysting, diskutert. Og med kontrameldinga frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet om at Kinn må betale for ei reversering, så må Kinn kommune også finne pengane til dette arbeidet. Då 2022-budsjettet for Kinn blir vedteke allereie på tysdag, så blir dette desto meir utfordrande då Venstre, Høgre og Arbeidarpartiet allereie er samde om budsjettet.

Inn i budsjettet

Teigen og Arbeidarpartiet har ikkje vore tilhengarar av ei folkeavrøysting eller ei reversering av kystkommunen. Men etter at stemninga skifta i kommunestyret, tok han initiativet til eit ekstraordinært kommunestyremøte for å diskutere tema.

At Kinn også må betale for ein reverseringsprosess, meiner Teigen fører til større uvisse om saka.

– No skal vi førebu oss inn til budsjettmøtet tysdag så får vi ut i frå det finne ut kva vi skal gjere vidare. Vi kjem uansett til å be om eit møte med departementet for å få avklare kva vi gjer vidare og kva støtte dei kan gi. Dei lova oss pengar i går, men ingenting i dag, så vi får vel avvente litt, seier Teigen.

– Kva kostnader meiner du det er snakk om?

– No får vi sjå om det er ei utgreiing eller ei folkeavstemning det blir snakk om. Men ei reversering vil bli dyrt. Vi fekk 40 millionar til å samle kommunen og det var knapt. Så vi treng vel kanskje det doble for å splitte opp, seier Teigen.