Ifølgje Hovudredningssentralen for Sør-Norge skal det ikkje vere fare for liv og helse til mannskapet om bord.

Det blæs liten storm i kasta i det aktuelle området seint fredag kveld.

Kystvaktfartøyet Tor er på staden og bistår taubåten, og Kystverket står klare for å følgje opp ulykka om det blir behov for bergingsaksjon eller tiltak mot forureining.