Etter to og eit halvt år er det kroken på døra for ein av Florø sine restaurantar. Tapas Burger og Bar opna i mars 2019, og har såleis hatt ein stor del av levetida si prega av pandemien som vi framleis står i.

Restauranten har vore ein populær samlingsplass særleg for byens yngre publikum, men no er det over for selskapet Antonio AS, som har stått for drifta.

Ingen umiddelbare planar

– Pandemien er ein av fleire årsaker at selskapet har begjært seg sjølve konkurs. Samla har selskapet anslått gjelda si til rundt 1,5 millionar kroner. Aktiva (verdiar, red. merkn) i selskapet er oppgjeve til rundt 400.000 kroner, og desse består av varelager, noko utstyr og noko pengeverdiar, seier bustyrar for konkursen, advokat Snorre Seim.

Selskapet skal også ha ei viss leverandørgjeld ved konkurstidspunktet.

– Vil drifta bli vidareført av eit anna selskap i nær framtid?

– Nei, eg sit ikkje på noko informasjon som tilseier det, seier Seim til Firdaposten.

Fem har prøvd – alle har gitt seg

Med Antonio AS sin konkurs, er dette den femte aktøren som må kaste korta i forsøket på å drive lønsam restaurantverksemd i lokala øvst i Trovikbakken, midt i hjartet av Florø by.

– Det er sjølvsagt trist at dei ikkje har lukkast, og at ingen så langt har funne ei driftsform som fungerer i desse lokala. Vi som huseigar har eit sterkt ønske om at det skal vere liv og aktivitet i eit historisk bygg som dette. Vi kunne sikkert gjort det om til bustad og tent meir pengar på den måten, men for oss har det handla litt om idealisme, seier huseigar Dag Eliassen i ein kommentar til Firdaposten.

Kva med Vesle Kinn?

Nokon som derimot får til drifta, er naboen i første etasje, Vesle Kinn. Espen Lothe seier dette om moglegheitene for at dei tenkjer å gjere Vesle Kinn om til «Litt større Kinn»:

– Vi har tenkt tanken, og på eit tidspunkt vurderte vi det. Men konklusjonen er at drifta vår går bra no, og at den er tilpassa og fleksibel andsynes lokalmarknaden. Den posisjonen har vi ikkje lyst å setje i spel. Difor er vi heller ikkje aktuelle som leigetakar i etasjen over, seier Lothe.

Første skiftesamling for buet skjer i Fjordane tingrett 7. januar.