Talet på sommarjobbar er halvert, melder Virke. – Det stemmer dessverre bra, seier Nor Tekstil

ARBEIDSLIV: At sommarjobbane forsvinn har vore ein trend over tid. Men i år stuper dei.