– Takka vere ein fantastisk innsats gjekk dette bra

– Takka vere ein fantastisk innsats frå alle involverte gjekk dette bra – og vi er ei erfaring rikare. Det seier kommunedirektør Terje Heggheim i etterkant av korona-tilfellet på Furuhaugane omsorgssenter denne veka.