Godtek ikkje forskjellsbehandling av smelteverka

NVE vil omdefinere lokal kraftlinje frå sentralnett til regionalnett. Det betyr høgare straumutgifter i Svelgen enn ved andre smelteverk.