Onsdag 25.mai blir fylkesveg 614 stengt ved Dalasete frå klokka 23.30.

Ei ferist skal skiftast ut, og det blir difor ikkje passering mellom klokka 23.30 og 05.00 torsdag morgon.

Vegen er i utganspunktet heilt stengd, men kan opnast for utrykkingskøyretøy i løpet av eit kvarter, melder Statens Vegvesen.