Søker investorar til panorama-prosjekt Svelgen

Bremanger kommunen har opna anbodskonkurranse for å utvikle attraktive bustader sentralt i Svelgen.