RS-ungdommen går i bresjen for strandrydding

Svelgen-ungdommen i RS Ung er godt i gang med å samle store mengder plastsøppel i strandsona rundt Svelgen.