Førebur avgjersle om ny småbåthamn

SVELGEN: – Vi har sendt ut nytt spørjeskjema til båteigarane i Breivika om kor dei ønsker å flytte hamna. Saka skal opp på årsmøtet i mars.