Vil ikkje flytte naust endå ein gong

Nausteigar Frank Håøy ønsker ikkje å vike plass for industrien og å måtte flytte naustet sitt for andre gong.