Pilkar etter fast fisk i eigedomsmarknaden

SVELGEN: - For å kartlegge moglegheitene ønsker vi at  interessentar i nye moderne leilegheiter sentralt i Svelgen må ta kontakt med oss.