Svelgen si brannstasjon-utfordring kan koste 20 mill.

Brannstasjonen i Svelgen må oppgraderast for å møte nye krav for å minimalisere kraftfare og helseplager hos brannfolka.