Svelgen må bu seg på kystveg-trafikk gjennom sentrum

SVELGEN: Fylkesutval for samferdsle og mobilitet vedtok fylkesrådmannen sitt framlegg om innsparingar på Svelgen-Indrehus.