Den norske kvitosten er den suverent mest selde i Norge Ostetypen er Gouda og er ikkje norsk. Kva land kjem den frå?