Fjelga øya til påske

Nyfjelga badestrand og bygging av leikeområde på kaia var skjærtorsdag-målsetjinga til Svanøy Grendautvalg.