Får løyve til meir lakseproduksjon i Stavfjorden

Trass sterke protestar frå miljøorganisasjonane får Svanøy Havbruk i samarbeid med Falk og Magnar Vilnes får løyve til lakseoppdrett i Stavfjorden.