Svalheim garanterer for TV-signala frå Bremanger-sendaren

BREMANGER: Stig Svalheim og Bremangerlandet Vindkraft forsikrar om at dei tek TV-signala på største alvor. Ingen skal miste dekninga, lovar dei no.