Svake odds for småbåthamn i sentrum

SVELGEN: Det er høgst usikkert om eigedomsutviklar Jostein Eimhjellen og Svelgen Opp og Fram vinn fram med ideen om ny småbåthamn i sentrum.