Styrkar Økokrim i kampen mot fiskekriminalitet

KRIM: Eit samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet og Økokrim skal gjere politiet betre rusta i kampen mot fiskerikriminalitet.