Støttar bulyst-arbeid på Kolset med 100.000

Formannskapet i Bremanger støttar vidareføringa av bulystarbeidet på Kolset .