Støttar at Bakke får doble anlegget på Isane

– Vi må gå inn for dette. Fiskarlaget er med på det og det betyr lite om fortøyningane blir forlenga på så djupt vatn.