Søker om 20 mill. til opprydding ved Likkjevatnet - MDG reagerer

FLORØ: Kinn kommune har søkt Fylkesmannen om skjønsmidlar til opprydding av forureininga ved Likkjevatnet. MDG reagerer på det dei meiner er tilbakehalding av informasjon.